Program

Location

Accomodations

Belangrijke info betreft COVID-19

Alle bezoekers/deelnemers van de BBQ-wedstrijd zullen gescand worden op hun CovidSafeTicket aan de ingang!

Deze app kan je downloaden in de app/android store “CovidSafeBE”

Alle bezoekers/deelnemers zullen een geldige QR code moeten voorleggen

Deze verkrijg je wanneer:

  • je volledig gevaccineerd bent + 2 weken (2de prik ten laatste op 30 juli)
  • je in het bezit bent van een negatieve PCR test (<48 uur)
  • je over anti lichamen beschikt

Indien je een CovidSafeTicket hebt of je hebt aan de inkom een negatieve sneltest mag je het terrein betreden zonder mondmasker en social distancing maar draag je toch liever jouw mondmasker, geen probleem!

Er zullen sneltests aan de inkom gedaan woren, deze kosten 12 euro per stuk (ook noodzakelijk voor kinderen vanaf 12 jaar dus iedereen die mondmaskerplicht heeft). De sneltesten worden afgenomen door mensen met een medische achtergrond.

Indien je ziek bent, symptomen vertoont, geen geldig CST ticket kan voorleggen of je wilt je ter plaatse niet laten testen, zullen wij u de toegang ontzeggen.

Voor de teams die nog niet beschikken over een CST ticket en dus een PCR test nodig hebben om naar hun thuisland terug te reizen voorzien wij de mogelijkheid om deze test te laten afnemen via een lokale apotheker op zondagmorgen (op eigen kosten).

We zien jullie graag op 15, 16, 17 april 2022 aan de ingang van de BBQ-wedstrijd, Gemeenteplein Meerbeke!

Important info COVID-19

All visitors tot the BBQ competition will be scanned for their CovidSafeTicket at the entrance!

You can download this app in the app/android store “CovidSafeBE”

All visitors will have to present a valid QR code.

You get this when:

  • you are fully vaccinated + 2 weeks (2nd shot at the latest on July 30)
  • you have a Negative PCR test (<48 hours)
  • you have antibodies

If you have a CovidSafeTicket of if you have a negative quick test at the entrance, you can enter the terrain without a mounth mask and social distancing, but would you rather wear your month mask, no problem!

Rapid tests wil be done at het entrance, these cost 12 euros each (also necessary for children from 12 years old, so for everyone who has a mouth mask duty). The rapid tests are taken by people with a medical background.

If you ar sick, show symptoms, cannot present a valid CST ticket or do not want to be tested on site, we will deny you access.

For the teams that do not have a CST-ticket and thenefore need a PCR test tot travel back to their home country, we provide the possibility to have this test taken by a local pharmacist ond Sunday morning (at your own expense).

We love to see you on 15, 16 en 17 april 2022 at the entrance of the BBQ competition, Gemeenteplein Meerbeke.